Eğitim Ön Başvuru Formu

Formda yer alan bilgiler ilgili birimimize iletilerek en kısa sürede tarafınıza dönüş sağlanacaktır.

KVK açık rıza beyanını kabul ediyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

ASLANEGE ÖZEL GÜVENLİK HİZ. A.Ş. (Eski Ünvan EGE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.), ASLANEGE PERSONEL HİZM. YAPI GIDA SAN. A.Ş.(Eski Ünvan: EGE ÖZEL ORGANİZASYON GIDA TURİZM TEM. HİZM.VE MALZ.NAK. TİC. LTD.ŞTİ), ASLANEGE İNŞAAT GIDA VE YÖNETİM HİZMETLERİ SAN. TİC. A.Ş (Eski Ünvan 7CS TES. EN. YÖN. HİZM. MÜH. İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.) kısaca ASLANEGE GRUP olarak anılacaktır,tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerinin Korunması Kanunu Kapsamında Çerez Kullanımı ve Aydınlatma metnini okudum.

Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla ASLANEGE Grup veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; şirket çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için şirketin hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim. Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Çerez Beyanı ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı;

KABUL EDERİM

Kabul ederim içeren kutucuğu tıklamanız suretiyle yukarıdaki metne ilişkin kabul gerçeklemiş olacaktır.

Özel Güvenlik Eğitimleri

Güvenlik Eğitiminde Sektörün Lideri

Geçmişten bu yana edindiğimiz tecrübeler sayesinde, Eğitim Kurumumuzda eğitim alan Özel Güvenlik Görevlisi adaylarına, tecrübenin getirdiği Başarı ve Kaliteyi yaşatmaktayız.

ASLANEGE Özel Güvenlik Eğitim Kurumu, konusunda uzman Eğitmenleriyle iş hayatına Özel Güvenlik Görevlisi olarak devam etmek isteyen adaylara Özel Güvenlik Temel Eğitimi, 5188 Sayılı yasa kapsamında Özel Güvenlik Görevlisi olanlara da 5 yılda bir almaları gereken Özel Güvenlik Yenileme Eğitimlerini vermeye devam etmektedir.

Konusunda uzman eğitmenler öncülüğünde, geniş ve ferah eğitim koşullarında, tamamı 5188 sayılı özel güvenlik hizmetleri kanunu çerçevesinde verilen eğitimlerimiz;

  • Kariyerine özel güvenlik görevlisi olarak devam etmek isteyenlere temel eğitimler,
  • Yükseltme eğitimi almak isteyenlere silahlı özel güvenlik eğitimleri,
  • Kendi bünyesinde güvenlik görevlisi istihdam eden işletmelere ise hizmet içi ve yenileme eğitimleri.


Silahlı Temel Eğitimler

Silahlı Temel Eğitim Kursu, toplam süresi 120 ders saati olan bir özel güvenlik eğitim programıdır. İzmir Basmane'de bulunan özel güvenlik kursumuzda, 5188 sayılı kanunda belirtildiği şekliyle 100 saatlik bölümü silahsız eğitim konularından, kalan 20 saatlik bölümü de silah bilgisi ve atış dersleri olarak öğrencilere verilmektedir. Öğrencilerin eğitim programı sonunda 100 soruluk silahsız, 25 soruluk silahlı toplam 125 soruluk test sınavında başarılı olmaları gerekmektedir ve 5 adet mermi ile atış yapılmaktadır. Test sınavında başarılı olmak, silahlı güvenlik sertifikası alabilmek için silahsız derslerden sorulan 100 sorudan en az 60 soruya doğru cevap vermek gerekmektedir. Soruların puan değeri 1'dir. Silahlı derslerden sorulan 25 adet sorunun her birinin değeri 2 puan ve atış esnasındaki her merminin değeri ise 10 puandır. Yapılan atış ile silah bilgisi soruları beraber değerlendirilmekte olup ortalamada en az 60 almak gerekmektedir.

Silahsız Temel Eğitimler

Silahsız Temel Eğitim Kursu, toplam süresi 100 ders saati olan bir özel güvenlik eğitim programıdır. 5188 Sayılı kanunda belirtildiği şekliyle eğitim programı tamamlandığında, öğrenciler 100 soruluk teste katılarak 100 sorudan en az 60 soruya doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Soruların puan değeri 1'dir. Silahsız özel güvenlik olabilmek için ortaokul mezunu olup; 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. İzmir'de bulunan, Aslanege Güvenlik Eğitim Kurumu, uzman eğitmenleri tarafından verilen temel eğitimlerimize katılarak, Özel Güvenlik Görevlisi olabilir ve sektörde yerinizi alabilirsiniz.

Silah Fark Eğitimleri

Silah Fark Temel Eğitim Kursu, toplam süresi 20 ders saati olan, silahsızdan silahlıya geçiş fark eğitim programıdır. 5188 Sayılı kanun gereği 100 saatlik silahsız eğitim kursuna katılarak başarılı olan silahsız sertifika alan öğrencilerden, aldıkları silahsız sertifikayı silahlıya çevirmek isteyenler için verilen silah fark eğitim programıdır. Silah bilgisi ve atış derslerinden meydana gelmektedir. Kurs programı sonunda öğrenciler 25 soruluk silahlı bölümden test sınavına tabi tutulmakta ve 5 adet mermi ile atış sınavına tabi tutulmaktadırlar. 25 adet sorunun her birinin değeri 2 puan, Atış esnasındaki her merminin değeri ise 10 puandır. Yapılan atış ile silah bilgisi soruları beraber değerlendirilmekte olup ortalamada en az 60 almak gerekmektedir.

Yenileme Eğitimleri

Güvenlik Yenileme Kursu, toplam süresi 60 ders saati olan bir özel güvenlik eğitim programıdır. 5118 sayılı kanunda belirtildiği üzere, özel güvenlik eğitim programlarına katılarak alınan sertifikaların kullanım izni 5 yıl süre ile sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla her beş yılda bir özel güvenlik sertifikalarının yenilenmesi gerekir. Sertifikalarının beş yıllık kullanım süresi dolan çalışanların göreve devam edebilmeleri için kendilerinden yenileme eğitim sertifikası istenir. Ayrıca, özel güvenlik şirket ve özel güvenlik eğitim kurumlarının yöneticilerinin de beş yılda bir yenileme eğitim sertifikalarını Bakanlığa ibraz etmesi zorunludur. Yenileme eğitim programının süresi içinde on saati silah eğitimi verilir. Eğitim programı sonunda sınavda başarılı olanlara güvenlik yenileme sertifikası düzenlenir.

Öğrenci Görüşleri

Silahsız özel güvenlik görevlisi olarak çalışırken Aslanege güvenlik eğitimleri ile silah eğitimi alarak silahlı oldum. Maaşım arttı ve iş bulmam kolaylaştı. Herkese tavsiye ederim. Teşekkürler.

Bir bayan olarak özel güvenlik görevlisi olup bu üniformayı giymek hep hayalimdi. Aslanege eğitimleri ile silahsız özel güvenlik oldum. Şu anda bir hastanede özel güvenlik olarak çalışıyorum.

Aslanege özel güvenlik eğitim kurumuna intetnetten başvurdum hemen aradılar ve kayıt oldum. Eğitimim bitti belgemi bile aldım. 1 yıldır işssizdim, bir anda mesleğim oldu. Ne kadar teşekkür etsem azdır.

Aile bütçemize katkı için ben de çalışmak istedim ve eğitimlere katılarak silahlı özel güvenlik görevlisi mesleğine kavuştum. Her bayana da tavsiye ederim.

Özel güvenlik olmak benim çok istediğim bir meslekti. Silahlara olan merakım sebebiyle silahlı özel güvenlik görevlisi oldum. Aslanege eğitim kurumu personeli çok ilgili ve iyi eğitim veriyor. Herkese tavsiye ederim.