Entegre Hizmetler

  Siz sadece asıl işinize odaklanın.

  Site, tesis, toplu konutlar ya da golf sahaları gibi geniş yaşam sahası ve aktiviteye sahip alanlardaki hizmetlerin tek servis sağlayıcısı tarafından verilmesindeki amaç, bu hizmetlerin daha kaliteli ve ekonomik şartlarda karşılamalarını sağlamaktır. Bunun avantajlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

  • Daha karlı operasyon sayesinde, yüksek oranda tasarruf sağlanmak,
  • Kesintisiz profesyonel yönetim hizmeti sunmak,
  • Gereksiz personel maliyetleri ve sevk ve idare yükünü ortadan kaldırılmak,
  • Esas faaliyet alanına odaklanmasını sağlamak

  Aslanege, organizasyonunuzun ana faaliyetlerini yürütebilmesi ve tesislerde kaliteli yaşam ve çalışma ortamlarının sağlanabilmesi için uzman kadrosu ile yüksek standart, ekonomik ve geniş tabanlı hizmet sunmakta ve ihtiyaçlarınızın tümünü karşılayabilmektedir. Nihai olarak bu alanlarda ikamet eden ya da bazı aktivitelerden faydalananların müteahhit ve tedarikçi listeleri ile uğraşmasına gerek kalmamaktadır.