Kariyer

İnsan Kaynakları Politikası

Şirket stratejik planları ile örtüşen insan kaynakları stratejik planlaması doğrultusunda objektif seçme ve yerleştirme yapmak. Motive, şirketine yüksek aidiyet duygusu ile sahiplenen ve bu motivasyonu etkinliğini ölçebildiği eğitimlerle arttırmak. Hedeflerine odaklanmış ve bu hedeflere olan yaklaşımlarının sürekli performansının ölçüldüğü, başarılı olanların ödüllendirildiği ve onurlandırıldığı, iç kaynaklara odaklanan bir kariyer sistemi ile yetkinliği geliştirilmiş kişiler oluşturmak.